WI-FI KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Flor Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
Kablosuz ağa katılmak için bizimle paylaştığınız; ad-soyad ve kimlik/pasaport numaranıza ek olarak ağa bağlı olduğunuz süre boyunca tutulacak log kayıtlarınız Şirket tarafından, “bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi”, “veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini” ve “yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi” amaçlarıyla ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç” bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle işlenecek; aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirket’in ‘Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. Bor Apt. No: 79 A/_ Şişli/İstanbul’ adresine ‘İlgili Kişi Başvuru Formunu’ iletebilirsiniz.